Przystanek Ja

Oferta

Konsultacja psychologiczna (cena usługi: 150 zł)

To kilka sesji z psychologiem mających na celu dokładne określenie problemu i diagnozy zgłaszanych trudności. Specjalista może zadawać na tym etapie dużo pytań żeby poznać świat pacjenta i jego rozumienie. Po tym etapie podejmowana jest wspólna decyzja o sposobach, metodach i możliwościach dalszej pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna (cena usługi: 150 zł)

To proces w którym psychoterapeuta i pacjent pracują nad dotarciem do źródła doświadczanych trudności i cierpienia. Poprzez rozmowę, relację terapeutyczną oraz przeżywane emocje pacjent może w bezpiecznych warunkach zrozumieć i przyglądnąć się swoim problemom i ich źródłom co prowadzi do zwiększenia satysfakcji z życia. Terapia może być krótkoterminowa lub długoterminowa w zależności od ustalonych celów i zgłaszanej problematyki.

Poradnictwo psychologiczne (cena usługi: 130 zł)

Kilku razowe spotkania dedykowane osobom przeżywającym kryzys związany z nową sytuacją, okolicznościami, zdarzeniami, gdy występuje trudność w przystosowaniu się do nowych warunków. Specjalista pomaga znaleźć rozwiązanie lub wpiera w znalezieniu odpowiedniej pomocy. Poradnictwo pomaga rozeznać się w sytuacji, w jakiej znalazła się osoba szukająca pomocy i znaleźć odpowiednie narzędzia, aby poradzić sobie z adaptacją.

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych/interwencja kryzysowa (cena usługi: 150 zł)

To wsparcie i intensywna pomoc psychologiczna ( a czasem interdyscyplinarna) w sytuacjach kryzysowych, w których dotychczasowe sposoby radzenia okazały się niewystarczające lub zostały wyczerpane. Skoncentrowana jest zwykle na konkretnym problemie, w którym osoba nie może sobie poradzić. Przykładem sytuacji kryzysowych może być: konflikt z bliskimi, z rodziną, rozwód, sytuacje około rozwodowe czy rozwodowe, śmierć bliskiej osoby, nagła utrata pracy, zdrowia, niespodziewane wydarzenie losowe.

Warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty dla seniorów: trening funkcji poznawczych (cena usługi: 150 zł)

Skierowane do grup osób starszych, które chciałyby popracować nad poprawą funkcjonowania społecznego i poznawczego, wzmocnić swoje funkcje poznawcze, poprawić komunikację, zapobiec poczuciu osamotnienia i bezradności ale również spędzić czas ze swoimi rówieśnikami w atmosferze zrozumienia.

Ta strona używa plików COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zgadzam się