Art coaching

Art coaching to coaching dla kreatywnych ludzi, którzy poprzez swoją kreatywność nadają życiu sens.

Czym jest Art coaching

Art Coaching jest metodą pracy polegającą na wykorzystaniu artystycznych środków wyrazu w trakcie procesu coachingowego. Jest to też sposób pracy z artystami, związany ze wspieraniem ich w określeniu swojej ścieżki kariery, w uwierzeniu w siebie, przełamaniu blokad hamujących kreatywny proces, pokonaniu lęku przed porażką.

Sam Coaching jest sposobem wspierania rozwoju osobistego, czerpiącym w znacznej mierze z doświadczenia Klienta. Opiera się na partnerskiej relacji coacha i coachee, w której głównym zadaniem coacha jest pomoc coachee w umiejętnym wykorzystywaniu jego kompetencji oraz budzeniu potencjału do osiągania celów, jakie sobie stawia bądź będzie stawiać. W procesie coachingowym kładzie się nacisk przede wszystkim na zasoby i talenty uczestnika Coachingu – często sami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele wartościowych umiejętności i pomysłów kryje się w nas samych! Coaching wychodzi z założenia, że każdy posiada potencjał do znalezienia rozwiązań w danej sytuacji i osiągnięcia swojego celu – w końcu jesteś specjalistą od samego siebie.

Uczestnictwo w procesie coachingowym poprzez odkrywanie drzemiącego w Tobie potencjału jest świetnym sposobem na poprawienie jakości Twojego życia.

Coaching umożliwia uświadomienie sobie swoich indywidualnych motywacji oraz przekonań, które mogą ograniczać i blokować pewne nasze działania. Koncentruje się na mechanizmach, które stanowią nasze osobiste strategie sukcesu.

Proponuję Ci udział w procesie wzmacniania i poprawiania tzw. umiejętności miękkich, w obszarach istotnych dla osiągnięcia Twojego celu, jak również rozwijania Twojego potencjału i zasobów.

Coaching stanowi narzędzie nie tylko rozwoju osobistego, ale także zawodowego – pozwala z powodzeniem zaprowadzić równowagę pomiędzy tymi dwoma sferami życia.

bulb
rainbow

Czy Art Coaching jest dla mnie?

Art Coaching jest dla każdego, kto w kreatywny sposób chce zrealizować swój własny cel.

Art Coaching ma zastosowanie zarówno w przypadku artystów, którym pomagam np. w opracowaniu ścieżki kariery, zorganizowaniu wernisażu, w zdobyciu większej wiary we własne siły i potencjał, jak i w przypadku osób niezwiązanych ze sztuką, ale chcących w twórczy sposób zrealizować swoje osobiste cele, marzenia.

Co mi da Coaching?

profit1

Pozwoli Ci uświadomić sobie Twoje zasoby, a także pokaże, jak z nich korzystać w zależności od sytuacji i efektu, jaki chcesz osiągnąć.

profit2

Pomoże w dookreśleniu celu zawodowego bądź osobistego, jak np. ścieżki kariery czy innego tematu, którym aktualnie chcesz się zająć (np. relacji z innymi ludźmi, problemów z motywacją czy braku pewności siebie).

profit3

Da Ci realne narzędzia, które przy wsparciu ze strony coacha pozwolą Ci na rozpoczęcie drogi do celu, a w rezultacie osiągnięcie Twoich zamierzeń.

Jeśli:

  • czujesz, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz jak;
  • chcesz czerpać więcej radości z życia;
  • chcesz określić swoje priorytety w życiu i zacząć żyć w zgodzie ze sobą;
  • chcesz odkryć swoją życiową misję;
  • zależy Ci na zrealizowaniu swoich postanowień czy planów;
  • przed Tobą ważna życiowa decyzja;
  • planujesz wejście na rynek pracy;
  • chcesz uwierzyć w siebie i pokonać lęk przed porażką;
  • masz wizję tego, co chciałbyś osiągnąć, ale nie dostrzegasz realnych działań, które mogłyby Cię do niej przybliżyć;

To art coaching jest dla Ciebie!

money

Ile będzie mnie kosztował Coaching?

Pierwsza sesja jest bezpłatna, obejmuje zapoznanie się, wstępną rozmowę odnośnie Twoich oczekiwań i obszarów pracy, które chcesz poruszyć. Podczas pierwszego spotkania będziemy mogli porozmawiać też o tym, w czym mogę, a w czym nie mogę Ci pomóc. Jest to także czas, kiedy ustalamy kontrakt co do dalszej współpracy, jeśli na taką się zdecydujesz.

Sesja coachingowa trwa zazwyczaj 60–90 minut. Sesje przeważnie odbywają się raz na dwa, trzy tygodnie (w zależności od celu i potrzeb Klienta). Cały proces coachingowy zamyka się przeważnie w 6–8 sesjach. Koszt pojedynczej sesji to 100 zł. Dla studentów i osób znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej istnieje możliwość ustalenia ceny indywidualnie.