Art coach

Art coach wspiera twórców i kreatywnych ludzi w tworzeniu i nadawaniu swojemu życiu znaczenia. Razem z Klientem zgłębia kwestie związane z lękiem przed porażką, zwątpieniem w swoje możliwości, blokadą w tworzeniu i innymi osobowościowymi czynnikami wpływającymi na proces tworzenia.

Edukacja

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego ukończyłam specjalizację z psychoterapii. Dwukrotnie w czasie studiów otrzymałam stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Od momentu rozpoczęcia studiów towarzyszyła mi myśl, by zostać psychoterapeutą. Z każdym rokiem nauki umacniałam się w tym przekonaniu. Uważam, że rozmowa, bycie z drugim człowiekiem i towarzyszenie mu w rozwijaniu jego potencjału oraz uczestniczenie w procesie przemiany jest czymś fascynującym.

Aby zrealizować swoje marzenie, w styczniu 2014 roku zapisałam się na 4-letnie studium psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, po ukończeniu którego będę ubiegać się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt (EAGT). Bliski jest mi nurt humanistyczny w psychoterapii, ponieważ przyjmuje on, że każdy posiada doświadczenia i talenty do tego, by pomóc sobie. Psychoterapeuta ma za zadanie wesprzeć klienta w uświadomieniu sobie jego zasobów i towarzyszyć w procesie zmiany. W orientacji humanistycznej mówimy o „kliencie”, a nie „pacjencie”, właśnie dlatego, by podkreślić podmiotowość klienta oraz równość relacji psychoterapeuta-klient. W przypadku terapii Gestalt zwraca się szczególną uwagę na nasze ciało, sygnały z niego płynące oraz oddech – uważam, że człowiek jest całością: jednością ciała i umysłu.

Na III roku studiów zainteresowałam się Coachingiem. Początkowo, swoją fascynację tym tematem rozwijałam samodzielnie, następnie zaś w ramach Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Rozwoju Osobowości Progres. W kole mogłam poznawać nowe techniki i trenować je w praktyce. Uczestniczyłam w różnych szkoleniach (np. dotyczących rozwiązywania konfliktów czy team coachingu). Członkostwo w Progresie zaowocowało współpracą przy projekcie Sięgaj Wyżej!, w ramach którego prowadziłam bezpłatny Coaching Kariery dla studentów.

Na IV roku studiów odbyłam 5-cio miesięczny staż w Centrum Praw Kobiet, w czasie którego m.in. prowadziłam rozmowy w ramach Telefonu Zaufania STOP z kobietami doświadczającymi przemocy i wymagającymi wsparcia psychicznego. Ponadto, brałam udział w szkoleniach związanych ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet.

hat

W toku studiów zaangażowałam się w Studencie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog”, w ramach którego uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez znanych specjalistów z dziedziny psychologicznej i seksuologicznej.

W czasie studiów pracowałam też jako ko-terapeutka w Akademickim Ośrodku Psychoterapeutycznym, co było dla mnie bardzo wnoszącym doświadczeniem. Mogłam towarzyszyć klientowi w zmianie podczas psychoterapii, a także śledzić dynamikę całego procesu psychoterapeutycznego, od początku aż do zakończenia terapii.

Certyfikaty:

cert2
cert1
cert3
head

Praca

Od listopada 2013 roku jestem stażystką na II Oddziale Psychiatrycznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, gdzie mam okazję pracować z osobami z głębszymi zaburzeniami psychicznymi – prowadzę rozmowy wspierające, a także wspomagam zespół psychologów w diagnozie pacjentów, przeprowadzając z nimi testy i wywiady kliniczne. Bardzo cenię sobie możliwość poznania osób, które na co dzień zmagają się z zaburzeniami psychicznymi – pomaga mi to w lepszym zrozumieniu natury ich zaburzenia, a także sposobu patrzenia przez nich na swoje trudności i rzeczywistość. Od czerwca 2015 roku prowadzę także konsultacje psychologiczne online za pośrednictwem portalu Telemedi.co.